Atpakaļ

Baltu pasakas


Baltu klubs sadarbībā ar Sociopsiholoģijas asociācijas apgādu Venēra izdevis grāmatu ar ilustrācijām "Baltu pasakas". Grāmata ir pieejama Latvijas grāmatnīcās un bibliotēkās.


Balu pasakas

ISBN - 978-9934-8427-0-2


Reiz bija Baltu Kultūra. No lielajiem Latviešu tautas pasaku un teiku krājumiem, vētot un sijājot, kā graudus no pelavām, atrastas Baltu Kultūras Zīmes.

Ir pasakas, kurās ir Baltu kultūras labestība un gudrība viņu skolām un viedajiem teicējiem. No pasakām mazie klausītāji mācās vērot dabu, klausās vecāku, vecvecāku balsīs un viņu stāstītajos tēlos, kas iespiedīsies atmiņā uz visu mūžu.

Vakari ir klusais Laiks, Ģimenē kopā būšanas Laiks. Laiks dziesmām, pasakām un sarunām, kas mūsu mazajiem nākošajiem vecākiem, ir tik ļoti svarīgas.

 

 

Mājīgus, sirsnīgus un pasakām piepildītus vakarus vēl

 

Laura Skruže,

Baltu Klubs