Atpakaļ


Beinsa Duno mantojums

ESIET PILNĪGI

  

Jautāja Skolotājam: Kāds ir jaunais darba paņēmiens?

Skolotājs sacīja:

Jums ir jāpieņem dalība Dieva darbā. Tas nozīmē: domāt,  just un rīkoties kā Dievam.

Dabā mums ir jāstrādā pa jaunam, tieši – tā kā Dievs.

Viņs rada pēc vispilnīgākā paņēmiena.

Dievs ir ilgpacietīgs – bet mēs būsim pacietīgi.

Dievs ir visugudrākais –  mēs būsim gudri.

Dievs ir  visumīlošs – mēs būsim mīloši.

Dievs ir visspēcīgs – mēs būsim spēcīgi.

Dievs – tas ir tas , kas mums dod impulsu domāt un strādāt.

Tev saplakusi dūša – Dievs dod tev jaunu impulsu dzīvot.

Nevēlies strādāt – Dievs runā tevī no iekšpuses: Ej strādā!

Es cenšos lai manas domas un sapratne sakristu ar Dieva domām.

Es nevēlos lai manis dēļ izmainītos laiks,  bet saprotos ar laiku, kurš apmierina Dižo saprātīgo Sākotni.

Kāds ir cilvēka uzdevums?

Nepārtraukta pašvaldība un pašpilnīgošanās.

Dievs – nepārtraukta pilnības izpausme, bet cilvēks  ir nepārtraukta sevis uzlabošana pilnīgošanās ceļā. Lūk tāds ir tulkojums dzejai „Esiet pilnīgi, kā pilnīgs jūsu Tēvs”.

Cilvēks nepārtraukti izlabo savu nepilnību  ceļā uz pilnību.