Atpakaļ


Beinsa Duno mantojums

MŪZIKA – IZPRATNES CEĻŠ


Mūzika aizvien pavadīja skolotāju. Tā bija viņa dabīgā vide. Skolotājs strādāja pēc mūzikas likumiem. Priekš viņa tā bija ne tikai smalka māksla, bet pati dzīve. „Laba dzīve – tā ir mūzika”, teica Skolotājs.

Skolotājs pats spēlēja vijoli un dziedāja. Viņš radīja daudz dziesmu, kuras ir jaunās mūzikas paraugs. Reizēm skolotājs mums parādīja kā vajag izpildīt dažas dziesmas. Viņa patīkamā, dziļā balss varēja nodot mums visas nianses. Un ne tikai balss, bet arī viņa veidols, poza, dziļais pārdzīvojums, jūtu un domas vienotība, piedeva dziesmai neparastu spēku un iedarbību. Reizēm Viņš dziedāšanu pavadīja ar kustībām; tad saturs atklājās pilnīgāk.

Par mūziku Skolotājs daudz runāja savās lekcijās un pārrunās , atklājot tās daudzpusīgo pielietojumum un dziļo jēgu.

Šeit parādīsim vairākas sarunas ar Skolotāju par mūziku:

Izmantojiet mūziku savai attīstībai, kā to dara Augstākās Būtnes saprātīgajā dzīvē uz augšu.

Jaunā nākošā rase dos jaunu impulsu pie mūzikas.

Kāds grib rīkoties slikti. Paspēlē viņam un viņš atteiksies. Atmodini Dievišķo cilvēkā un viņš pakļausies tā balsij.

Jums vienmēr ir pamudinošs iemesls kad dziedat, lai būtu klausītāji. Esiet pārliecināti, ka jums ir pati labākā publika. Kad sākat dziedāt, visas debesis klausās jūs. No augšas saņemat pašu labāko novērtējumu. Nebaidieties, ka nav kam no augšas jūs dzirdēt. Ir publika, kura novērtē jūsu dziedāšanu.

Citreiz nevarat samierināties ar saviem tuvākajiem. Kad uzdziedat dziesmu, jums parādīsies gatavība samierināties. Tas ir mūzikas spēks.

Kāpēc cilvēkam ir jādzied? – Lai nepazaudētu to, kas viņam ir. Tu esi uz kaut kā laba sasniegšanas ceļa; dziedi, lai to nepazaudētu.

Kas dzied, tas ir stiprāks, bet kas nedzied - vājš. Dziedi taču, jo mīlestība prasa jūsu dziedāšanu.

Lai dzīvotu, vajag dziedāt. Mūzika – pavadonis īstai dzīvei. Bez mūzikas nav kultūras.

Jums jāapmeklē adeptu sanāksmes, kāda viņiem ir mūzika! Būt pie šiem adeptiem kad viņi dzied, redzēt kāda viņiem ir izpratne, dzirdēt ko nozīmē mūzika!

Lai kļūtu par tāda adepta skolnieku, nepieciešams vispirms iepazīties ar mūsdienu mūziku. Tev jābūt pirmklasīgam dziedātājam, un tad , kad ieiesiet pie viņiem, spēsiet saprast viņu mūziku.

Kad mūzika pārvaldīs pasauli, tad nebūs slimību. Vai arī kad esat slimi, tad pie tās jums būs patīkami – viegli atbrīvosieties no slimības.

Kad dziedat, Dievišķā pasaule atveras un jūs uztverat Dievišķo dzīvi. Ja nedziedat, zaudējat. Lai kas ar jums nenotiktu, dziediet. Labi ir prast zīmēt teicami, labi dziedāt, labi spēlēt; prast labi veikt jebkuru darbu.

Dziedot izstarojas vibrācijas, kas dziedina. Kad slimais dzied, vai klausās kā to dara citi, viņš izveseļojas.

Ar mūziku līdz zināmai pakāpei var realizēt vēlmes... Ar mūziku lietas relizējas. Tas, par ko cilvēks dzied, var reaizēties. Bet tas, par ko nedzied, nevar realizēties. Nevarat iet pie Dieva, ja nedziedat. Nevarat būt poēts, ja neesat muzikāls. Nevarat iet pie cilvēkiem un lai viņi mīlētu jūs, ja nedziedat.

Pie cita gadījuma skolotājs teica:

Patiesa mīlestības izpausme – muzikāla. Kas nedzied, tas arī par mīlestību nerunā; lai ko arī neteiktu, viņš gulēs.

Augšupeja, attīstība nevar būt bez dziedāšanas.

Kurš neprot dziedāt, nevar būt skolnieks. Dievišķīgās skolas skolniekam mūzika ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas viņam kalpo par bruņām, lai pasargātu viņu no ārējiem un iekšējiem nelabvēlīgiem apstākļiem.

Starp muzikālām jūtām un spriestspēju – zināma sakarība. Jo muzikālāks cilvēks, jo viņa spriestspējas labāk attīstītas.

Dziedāšanai ir jāsatur trīs elementi: tai ir jābūt pamudinātai no saprātīgas mīlestības; jābūt pildītai ar ar ticību un cerību, t.i. lai cilvēks dziedātu ar ideju, lai tas par ko viņš dzied, varētu realizēties.

Dziedāšanai jābūt nepārtrauktam dzīves impulsam. Bez dziedāšanas mūsdienu dzīve iznīcinātu visu cēlo cilvēkā.

Mūzika – Dievišķo labdaru pielietojums. Ar to domāju – mūzika kā metode mīlestības pielietošanai. Ja neesat muzikāls, nevarat mīlēt cilvēkus. Mīlestība ir dižs labums priekš visiem. Pirmais, ko viņa dod cilvēkam – tā ir mūzika.

Kas ir mīlestība? – Zinātne par mūziku. Pati par sevi mīlestība ir netverama. Tikai muzikālais var to saprast.

Kad cilvēks nes Dievišķo Mīlestību, viņš runā muzikāli. Kad esat uzmanīgi, pārdzīvojat toņus. Jūs varat aizsniegties līdz tam, ka mūzika kļūtu par jūsu balsi, runu.

Visi cilvēki, kuros jūtas parupjinājušās, viņos nav mūzikas. Bet mūzika ir cilvēkiem ar maigām jūtām. Viņi var dziedāt, spēlēt un pēc apziņas būt augstāk par tiem, kas nedzied un nespēlē.

Kad cilvēks dzied, vajadzīgs objekts. Ja dzied par Dievu, būs mūžam jauns, iemantos nemirstību arī pēc aiziešanas uz to pasauli, turpinās dziedāt tur. Bet ja dzied par pasauli, pasaule viņu aizmirsīs.

Pie mūzikas jums ir jābūt apgaismotam prātam, apgaismotai sirdij, apgaismotai dvēselei. Lai jums nebūtu divu ideālu. Ideālam jābūt tikai vienam – kalpot Kungam. Ko cilvēki teiks par jums? – Lai runā ko grib.

Dziedot nepieciešams domāt par iekšējo publiku. Patlaban cilvēkiem nav priekšstata par mūziku.

Ģeniāls muzikants – Dievišķās enerģijas pārvadītājs, un viņa klausītāji pieņem šo enerģiju. Labam muzikantam jābūt labam Dievišķā pārvadītājam – devējam.

Cilvēkam ir jādzied ar iedvesmu. Ja dzied labi, viņš uztver skaistas domas un jūtas.

Klausoties talantīgus dziedātājus un mūziķus, jūs stājaties sakaros ar Augstākajām Būtnēm, kas izpaužas caur viņiem. Šo Būtņu vibrācijas caur šī dziedātāja balsi vai mūziķi tiek iznestas tālu izpltījumā un paaugstina dvēseli. Maz tādu dziesmu, kas izplatās tēlpā. Reti ir gadījumi, kad var uzķert kādu senēģiptiešu vai indiešu melodiju. Dziesma un mūzika, kas nepaliek izplatījumā, nav īsta mūzika.

Pie dziedāšanas līdzdalība ir jāņem zemapziņai, apziņai, pašapziņai un virsapziņai. Kas grib labi dziedāt, tam jābūt iekšēji mierīgam. Nevar dziedāt vai spēlēt , ja jums ir sliktas jūtas vai domas. Tehniski varat, bet ne ar dvēseli.

Gudrība izmanto mūziku. No šī laika muzikālā pasaule pieder gudrībai. Izpildījums, ārējā mūzikas daļa nevar izpausties bez gudrības.

Mūzika – diža māksla. Ar to var izteikt cilvēka raksturu, domas un jūtas.

Kā jūs izpaudīsiet prāta un sirds muzikālās vibrācijas? Sirds sitas ātri, bet prāts – svinīgi.

Augstākās Būtnes viegli uztver mūziku, bet parasti ļaudis to izmanto grūti. Lai mēģina parasts muzikants izlabot savu kļūdu ar mūziku.

Par cilvēka raksturu var spriest pēc viņa muzikalitātes. Jo muzikālāks cilvēks, jo vairāk izteikts viņa raksturs.

Piemēram, tu esi skumīgs. Ja tu esi vijolnieks, spēlē, un tavs stāvoklis mainīsies. Un ja paņemsi tikai vienu toni, varbūt nomainīsies tavs stāvoklis.

Tagad ir vairāk instrumentu, kā pagājušajā. Varat palīdzēt sev ar tiem, mainīt savus stāvokļus. Nekad nav bijis tik daudz instrumentu, kā tagad. Labi muzikanti ir tie, kas prot transformēt pozitīvās enerģijas negatīvajās un negatīvās – pozitīvajās. Vai esi spēlējis vai dziedājis kad nebūt savām rūgtajām jūtām, lai pārvērstu tās saldās? Tādā veidā izmēģināsi mūzikas spēku. Labi ir cilvēkam pielietot mūziku sava stāvokļa transformēšanai. Kad noguris vai skumjš, viņam ir jādzied.

Citā gadījumā Skolotājs teica:

Mūzika parāda ietekmi uz gremošanu. Kad kuņģis slikti strādā , dziediet, un tad pamanīsiet kādu ietekmi mūzika parāda uz gremošanu.

Skolniekam katru dienu ir jāvelta pa 10 – 15 – 20 minūtēm dziedāšanai. Ar dziedāšanu dodiet iespēju attīstīties savām spējām.

Jebkuru dziesmu var dziedāt skaļi un klusi, mīksti. Ja dziedat skaļi, pievelkat daudz zemākas būtnes. Ja dziedat klusi, mīksti, pievelkat daudz augstākas būtnes.

Kas nav muzikāls, tam nav attīstīta laika izjūta, viņā nav kārtības izjūtas. Bet tas, kurš muzikāls, viņš ir pacietīgs un precīzs, viņā ir kārtības izjūta. Starp muzikāliem cilvēkiem reti var satikt noziedzniekus un slepkavas.

Tā kā cilvēki nav ietonēti, viņiem ir atšķirīgi stāvokļi, un tāpēc ne visiem patīk viena un tā pati dziesma.

Tautas, kurām bija skaista mūzika, progresēja.

Citi sašut, ka mūsdienu mūziku spēlē restorānos un kabarē. Tomēr, spēlēšana un dziedāšana tur ļoti daudz palīdzēja cilvēka progresam.

Cilvēkam ir jādzied, tā kā viņā sakrājas muzikālie putekļi, no kuriem viņam ir jānopurinās.

Kad mēs mēs mēģinām dziedāt vai spēlēt Dievišķo mūziku, vienmēr izdarīsim kļūdas. Ne tāpēc, ka kļūda eksistē Dievišķajā mūzikā, bet vajadzīgs laiks, lai iemācītos neizdarīt kļūdas. Jums ir jāiemācās uzskaņoties.

Ja negribat dziedāt, tātad jūs esat slimīgā stāvoklī. Ja gribat dziedāt – esat vesels.

Var uztvert mūziku, nākošu no cilvēka.

Kāds domā, ka viegli var kļūt par ģeniālu cilvēku. Šim cilvēkam tūkstoš gadu ir jākalpo pie ģeniāla dziedātāja, jāredz kā viņš strādā, ko dara, tad varbūt arī viņš kļūs par ģeniālu dziedātāju.

Ziniet, ka bez mūzikas nekur nevarat aiziet. Vai nu spēlējiet vai dziediet. Nelaimīga cilvēka iemesls ir tajā, ka viņš ne dzied , ne spēlē. Viņš gaida gatavībā lai kāds atnāk pie viņa dziedāt un spēlēt.

Kļūdas tiek izlabotas ar mūziku.

Eksistē apgabali dabā, kuru durvis atveras tikai tad, kad cilvēks pārvalda mūzikas maģiju.