Atpakaļ


Beinsa Duno mantojums

 NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS

 

Reiz rīta pastaigas laikā Skolotājs teica:

– Kamēr cilvēks nav iemācījies dzīvot labi, Dievs nepieļauj viņa izpausmes.

Bet kad iemācīsies, Dievs padarīs viņu par Savu vareno labumu nesēju.

Tagad mēs jau ieejam jaunā fāzē. Nepaliksim šajā stāvoklī. Mums priekšā stāv diža nākotne. Dieva likumu pildījušajiem piemitīs milzu iespējas. Nākotnē katrs no jums saņems mantojumu, kas paliks uz mūžiem.

Jebkuram ir jāatklāj viņā apslēptie spēki, jāizstrādā visi Dieva ieliktie talanti. Katrā cilvēkā Dievs ielicis pamata talantu, kuru nepieciešams attīstīt. No šī talanta atkarīga viņa laime.

Kad cilvēks atvērs savu radio, varēs stāties sakaros ar augstākajām būtnēm un ar būtnēm no neredzamās pasaules. Ja cilvēks atvērs savus ētera elpošanas orgānus, varēs dzīvot ēteriskajā pasaulē.

Dabā eksistē daudz noslēpumu, paliekot aizslēgti, tāpēc, ka cilvēki vēl nav gatavi.

Ģeniāls un talantīgs cilvēks – kolektīva būtne. Iestāsies laiks, kad katrs no jums paaugstināsies līdz šai pakāpei. Cilvēkam ir jābūt gatavam. Sitīs stunda katram no jums un jums ir jābūt gataviem sagaidīt šo stundu. 

Ja satiksiet talantīgu vai ģeniālu cilvēku, priecājieties. Viņam pa pēdām parādīsies daudzi. Starp viņiem būs arī jūsu kārta.

Jūsu priekšā paveras diža nākotne. Zeme ieiet jaunos apstākļos. Nāk jauna pasaule. Esiet gatavi jauniem apstākļiem.

Mēs vēlamies uz zemes dzīvot eņģeļu dzīvi.

– Daudz vēlaties. Tā vēl ir tāla pasaule. Uz to ejam. Nav nekā labāka, kā pārvaldīt iekšējo pasauli, būt saistītam ar visiem brāļiem uz zemes virsas un sarunāties ar tiem.

Viens no brāļiem pajautāja: „Vai tā būs?”

– Tas jau eksistē.