Atpakaļ


Beinsa Duno mantojums

DZĪVE – DIEVA MUZIKĀLĀ IZPAUSME

 

Skolotājam klātesot mēs parasti pabeidzām pusdienas ar dziesmām. Dziedājām vienbalsīgi. Harmonija veidojās no dažādajiem balss tembriem. Mūzika dod iespēju cilvēkam iedziļināties un sakoncentrēties, sajust vareno dzīves harmoniju un vienotību.

Skolotājs runā:

Teikts, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava ģīmja un līdzības. Tātad, cilvēks ir kā Dievišķa grāmata. Izpētot cilvēku, sāc saprast arī dabu.

Jūs nevarat mīlēt to, kas nav Dievišķīgs. Tas, ko jūs vēl nesaprotat, ienes jūsos prieku. Bet tas, ko saprotat – ir tikai Nezināmā iepakojums. Nejēga nav tas, kas nezina, bet tas, kas neizzina Nezināmo. Izzinot Nezināmo, tas tomēr paliek priekš jums nezināms.

Dižā Saprātīgā Sākotne attīstās un izpaužas daudzskaitlī.

Kāpēc Dievam vajadzēja radīt pasauli? – Lai izpaustos.

Nav jēgas meklēt Dievu tajā pasaulē. Viņš ir gan šajā, gan tajā pasaulē. Viņā ir ietvertas visas būtnes.

Pārdomājot par Dievu, sajūtiet pašu augstāko, sajūtiet dzīvi visā tās pilnīgumā. 

Būt harmonijā ar Dievu – tas nozīmē saprast pilnīgu dzīvi.

Vai tādā gadījumā var runāt, ka pasaule ir slikta? Viss, ko Dievs ir radījis ir vērtīgs. Bet cilvēks nenovērtē to, kas ir viņam apkārt.

Dzīvē eksistē tas, kas rada formas.

Neizzinātais rada.

Zināmais ir nezināmā transporta līdzeklis.

Ir viens pasaules Saimnieks. Tas ir Dievs – vienīgā Realitāte, kuru cilvēks var lūgties, no kuras visu var saņemt.

Dievs ielika kapitālu katrā cilvēkā. Šis kapitāls atrodas viņa galvā, viņa domās; bet izpildījums ielikts cilvēka sirdī.

Kāds jums ir parādā, bet saka, ka nav parādā. Viņš zina, ka parādā, bet runā tā. Tieši tāpat tie, kas noliedz Dievu, iekšēji zina, ka Dievs eksistē. Saka: Dievu neviens nekad nav redzējis. – Tas attiecas uz fizisko pasauli.

Jūs sakāt: Es neesmu redzējis ne Dievu, ne eņģeļus. – Redzēji gan Dievu, gan eņģeļus, bet biji akls – lūk arī viss. Pienāks laiks, kad visi cilvēki pasaulē ieraudzīs parādamies Dievu.

Eksistē elle, bet Dievs to neradīja.

Eksistē paradīze, bet Dievs to neradīja

Viņš ir radījis ko daudz dižāku.