Atpakaļ


Senpilsētas izpēte


Šā gada decembrī veiksmīgi pabeigta senpilsētas vietas izpēte. Baltu klubs divu gadu laikā veica ekspedīcijas – izpētes darbu aptuveni 6 km2 lielas senpilsētas lauka – perimetra apzināšanai. Ir atrastas nocietinājumu, vārtu un pievadceļu vietas, zemes uzbērumu un norakumu vietas, pilsētas plānojuma horizontāles, kā arī aizsardzības sistēmu noslēdzošais pārrakums starp divu upīšu gravām.

Senpilsētas plato – lauks apmēram par 5 – 6 metriem paceļas pār apkārtējo dabisko reljefu. Senpilsēta atrodas netālu no Gaujas Cēsu apkārtnē. To no visām pusēm ieskauj Gauja, divas tās pieteku gravas un apmēram  40 – 50 metrus plats un 300 metrus garš pārrakums starp tām. Senpilsētas vietu iezīmē vietām labi saglabājušos nocietinājumu paliekas, kuras vietām  ir divos līmeņos. Senpilsētu ieskaujošo gravu malas senpilsētas pusē ir ģeometriski pareizi veidotas, ar ko krasi atšķiras no pretējā krasta dabiskā reljefa. Senpilsētas plato veido horizontālu terašu lauki aptuveni 6 kvadrātkilometru platībā.

Ir atrastas pazemes būvju pazīmes.

Nākošajā gadā pētījumi senpilsētas teritorijas izpētē turpināsies.

 

                                                                                         

                                                                                                                                        Baltu kluba Pūķis