Atpakaļ


Sarakste saistībā ar uzaicinājumu piedalīties

"Latgaļu vārda svētkos" 21. un 22. septembrī Āraišos un Cēsīs

(jaunākās vēstules augšā)


-------- Original Message --------
Subject: RE: Re: Latgaļu vārda svētki
Date: Thu, 05 Sep 2013 18:57:21 +0300
From: namamate@philos.lv
To: Āraiši <araisi@history-museum.lv>

Cienītā Agnese!

Paldies par Jūsu laicīgo atbildi. Iepazināmies ar Jūsu vēstuli - mēs respektēsim šī pasākuma organizatoru viedokli.
Tālāk šīs vēstules tekstā iepazīstinu Jūs ar mūsu atbildes vēstuli godātajam Daumantam Kalniņam.

Ar cieņu,
Baltu kluba Namamāte Dace Rence


Ļoti augsti cienīti godātais Kalniņa kungs!

Esam ļoti pārsteigti par Jūsu pārsteigumu, jo mēs atsaucāmies uz Jūsu kantora atsūtīto uzaicinājumu. Vai tad Jūsu kantoris nezina kur un kam aicinājumus sūta? Vai arī sūta tikai tāpēc, lai pēc tam pliķi iecirstu? Aicinājumu saņēmuši bijām par tādu gana izbrīnījušies. Vai tad Jūsējie tagad būtu kaut ko no savas dabas atmetuši un kaut kāda gaisma tagad Jūspusē ataust sākusi. Bet - kupraino kaps māca! Mēs zinam, ka vienmēr ir vietā godāt mūsu senču tradīcijas. Bērna dzimšanas reizē bērnu Pasaulē pieņemt, precoties kāzas svinēt un bērēs to pašu cilvēku citā Saulē izvadīt. Tāpat mūsu senči vienmēr mūsu Lielās Dabas Mātes Dzīves Ritumā ritumu godāja un katrā dienā un svinamās dienās par to atbilstoši atgādināja un runāja. Dabas Mātes Dzīves Ritumam atbilstošas dziesmas, godus un runas veda.

Par piesliešanos modernajām Austrumu kustībām. Kā zināms tad Balti kopīgajā Indoeiropiešu kultūras plūsmā nāk no Austrumiem. Nesaprotu kādēļ vissenāko Hermētisko Garīgo tradīciju un tās tēlu sistēmu, pēc kuras dzīvoja visa Senā Garīgā Kultūra visā senajā Eiropā, pieskaitat kādai mūsdienīgai parādībai - jebšu Jūs no gaisa esat nokrituši un Jums tikai aizvakar ar jaunlatviešiem šī Pasaule ir sākusies un Latvija pastāv tikai no 12.gs. ar bīskapa Alberta atnākšanu, Rīgas pils dibināšanu un kautiņiem par bišu kokiem?

Rīgas pils ir nodegusi īstajā un zīmīgajā dienā. Līdz ar to nesaskatam nekā moderna visdziļāko sakņu - Garīgās Kultūras atzīšanā par dzīvu
esam. Acīm redzot Jūsu uzrūciens par šo tēmu nāk no Jūsu dziļā naida uz Nikolaju un Helēnu Rērihiem, Dzīvo Ētiku un Cilvēces dižgariem -
Skolotājiem. Mūsu dziļā cieņa pret šie Gaišajiem Tēliem atbilst visai Garīgās Kultūras tradīcijai un Normām tāpat kā Jūsu sludinātā tautas
pašizdomātā dievestība ir dziļā pretrunā ar to. 


Priecājamies par Jūsu "kultūrvēsturiskajām" aktivitātēm, tomēr, ja dzīvojat uz šīs Planētas un tiecaties sevi par uz šīs Planētas
dzīvojošas tautas senču tradīciju uzturētājiem rādīt, tad būtu vēlams ievērot savu senču tradīciju pamatus, kuri balstījās šīs Planētas
Dzīvības ritmos. Jeb vai Jūs piederat pie šīs Dzīvības pretiniekiem? Vai Jums vienkārši kauns atzīties, ka neko par Ekvinokcijas Garīgo būtību
nezinājāt un esat nošāvuši greizi ar Pasaules Garīgās Kultūras tradīcijām neinteresējoties un tagad taisat tēlu pozu sliktā teātrī?!
Pirms sākt par mājas balkonu pušķošanu spriedelēt, vajag paskatīties uz kādiem pamatiem tā stāv un tās iedzīvotājiem ir vērts. Blusas, blaktis, prusaki, sikspārņi, žurkas un citi mūdži pie nama iemītniekiem nav pieskaitāmi un uz viņu priekiem un bēdām krietna Saimnieka namā runāt neklājas. Tikai tas, kurš caur nama pamatiem nāk ir nama saimei piederīgs.

Amerikānis ir amerikānis Āfrikā, pirtī un tualetē tāpēc, ka tāds visur darbojas atbilstoši savai dabai. Mūsu senči saka: "Suns spalvu met, bet
tikumus nemaina!". Ideālists ir ideālists baznīcā, tirgū un operā - savu Garu zin, citu Garu klātbūtni jūt un ar tiem saskaņā dzīvo. Bet
materiālists ir materiālists arī tautiskām prievītēm un bronzas nieciņiem apkāries - savos prieciņos, bēdiņās un rūpītēs noslēdzas, savu
sīko no Namamātes galda nozagto garoziņu grauzdams un pats sava laupījuma sīkumu apzinādamies. Viss ir labs, kas tiek darīts pareizā
laikā un pareizā veidā. Materiālistu var pazīt pēc tā, ka viņš visur tikai pēc virspusējā acij, ausij un vēderam tīkamā raugās un mērās. Tas,
ka viņš savas acis, ausis un vēderu piebremzēt neprot, tad un tur, kur Cilvēka Gars to prasa. Jebšu modernie latgalisti par to, ka ir tāds Gars
nekā nav dzirdējuši? Vai tad Latgalē uz miroņa bučojas? Vai tad lēkā un priecājas mājā, kurā saimniecei lielākās bēdas? Vai tad tagad latgalisti kaunu un cilvēka goda maizē apēduši vai alū nodzēruši, vai tirgū par euro pārdevuši? Pa kam tagad latgalista Sirds vai tādas nemaz nav, ka Mātes Dabas Sēras nejūt?! Tas jau pēc nekromantijas un melnās buršanas ož!

Gribētos jau beigt ar visa laba vēlējumiem, bet mēru un goda neprotot nekas jau labs tur sanākt nevar!

Ar līdzjūtību par latgalistu priekiem Pasaules Mātes Gaismas bērēs,
Baltu kluba Namamāte kopā ar Baltu kluba Pūķi


-------- Original Message --------
Subject: RE: Re: Latgaļu vārda svētki
Date: Thu, 5 Sep 2013 14:05:03 +0300
From: Āraiši <araisi@history-museum.lv>
To: <namamate@philos.lv>

Labdien, Dace,

Tas ir Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrības viedoklis. Tā kā viņi ir šī pasākuma iniciatori un organizatori, respektēsim viņu izvēli.
Mēs, sadarbības ietvaros, biedrībai ļausim notikt šim pasākumam mūsu teritorijā.

Ar cieņu,
Agnese Ramata

-----Original Message-----
From: namamate@philos.lv [mailto:namamate@philos.lv]
Sent: Thursday, September 05, 2013 12:12 PM
To: araisi@history-museum.lv; kustiba.lki@gmail.com
Subject: Fwd: Re: Latgaļu vārda svētki

Cienītā Agnese Ramata un cienītā Solvita Lodiņa!

Vai zemāk rakstītā atbilde ir Daumanta personiskais vai visu kopējais viedoklis? Ja nav kopīgais, tad vai tas atšķiras? Ja neatšķiras, tad
paldies par to pašu. Mēs vēlētos saņemt atbildi sakarīgā laika posmā, jo mums arī ir savi darbi darāmi un dzīve vadāma, bērni apmīļojami un
skolā laižami.

Ar cieņu,

Baltu kluba Namamāte Dace Rence


Subject: Re: Latgaļu vārda svētki
Date: Wed, 4 Sep 2013 13:23:12 -0700 (PDT)
From: Daumants Kalnins <kalninsdaumants@yahoo.com>
To: "namamate@philos.lv" <namamate@philos.lv>

Cienījamā Rences kundze! Piedodiet, ka esam aizkavējušies ar atbildi uz Jūsu pieteikumu! Te darbs dzen darbu un turklāt katram mums mājās ir atvasītes, kurām sākas skolas gads. Ja Jums arī ir tā, tad sapratīsiet, ka ne vienmēr attiecīgajā brīdī atrodas laiks, lai nekavējoties
atbildētu uz visām e- pasta vēstulēm.  

Esmu nedaudz pārsteigts, ka esat iecerējuši ar savu priekšlasījumu piedalīties kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas pasākumos. Pārlasot
klātpielikto tekstu, es nu gan neatradu neko, kas saistītos ar mūsu tēmu. Šeit atzīmējam 900 gadskārtu, kopš vienas, no mūsu tautas
nozīmīgām sastāvdaļām vārds ticis uzrakstīts vēstures annālēs. Dalīsimies pieredzē par to, kas mums zināms par senajiem latgaļiem,
izvērtēsim viņu mantojumu, kā arī apcerēsim nākotnes vīzijas, latvisko identitāti saglabājot.

Pārlasot Jūsu tekstu, sapratu, ka tur sacītais nu gan nekādi neiekļaujas mūsu tēmā. Varbūt Jums derētu pamēģināt pieslieties kādām no
mūsdienās populārajām Austrumu garīgajām kustībām. Mēs, kas šinī zemē esam dzimuši, kopā ar viņu bijuši gan baltās, gan nebaltās dienās, gribam, lai arī mūsu nākošās paaudzes turētu vērtē senču mantojumu. Tāpēc arī šoreiz paliksim katrs pie savas pārliecības. Lai Jums jauka rudens ekvinokcijas sērošana! Mums jāpriecājas par labās ražas gadu, kaut vai par to, ka ziemā būs ābolu zafte, ko uz maizītes smērēt.

Veiksmi Jums! 

Ar cieņu- Daumants


From: "namamate@philos.lv" <namamate@philos.lv>
To: araisi@history-museum.lv; kalninsdaumants@yahoo.com
Sent: Wednesday, September 4, 2013 8:43 PM
Subject: Re: Latgaļu vārda svētki


Cienījamā Agnese Ramata un godātais Daumant Kalniņ!

Atkārtoti nosūtu Baltu kluba dalības pieteikuma, kas Jums tika nosūtīts 13.augustā, papildinājumu ar šādu Paula Stelpa priekšlasījumu "Pasaules Garīgās Kultūras mantojums: Rudens ekvinokcijas sakrālā nozīme".

Lūdzu Jūs atsūtīt apstiprinājumu par iepriekšējā dalības pieteikuma un šīs vēstules saņemšanu. Lūdzu informējiet par priekšlasījuma iekļaušanu "Latgaļu vārda svētki" programmā 21. vai 22. septembrī vai arī paskaidrot iemeslus kāpēc tas tur nav iekļauts.

Ar visa laba vēlējumiem,

Baltu kluba Namamāte Dace Rence

-------- Original Message --------
Subject: pieteikuma papildinājums
Date: Tue, 27 Aug 2013 14:45:47 +0300
From: namamate@philos.lv
To: Āraiši <araisi@history-museum.lv>

Labdien, cienījamā Agnese Ramata!

Konkretizējam Baltu kluba dalības pieteikumu ar šādu Paula Stelpa priekšlasījumu "Pasaules Garīgās Kultūras mantojums: Rudens ekvinokcijas sakrālā nozīme".

Ar visa laba vēlējumiem,

Baltu kluba Namamāte Dace Rence


-------- Original Message --------
Date: Wed, 14 Aug 2013 12:09:58 +0300
From: namamate@philos.lv
To: Āraiši <araisi@history-museum.lv>

Labdien, cien. Agnese Ramata!

Nosūtu Jums rakstu, kurā ir izklāstīta mūsu pozīcija un attieksme pret svētku svinēšanu šajos datumos.

Visu labu vēlot,

Baltu kluba Namamāte

-------- Original Message --------

Date: Tue, 13 Aug 2013 15:41:35 +0300
From: namamate@philos.lv
To: Āraiši <araisi@history-museum.lv>

Labdien, cien. Agnese Ramata!

Paldies par pagodinošo uzaicinājumu. "Baltu klubs" meklēs iespēju godināt seno latgaļu piemiņu. Problēmu rada apstāklis, ka 21.septembris
izsenis ir Dabas Mātes lielā sēru diena, kad visas pasaules Gaišie Garīgie spēki jūt līdzi Dabas Mātei viņas rudens atvadās no Saules un
Gaismas. Ievērojot šo mūžseno tradīciju nevaram atbalstīt svētku svinēšanu šajā dienā, bet uzskatam par pieņemamu un pareizu draugu pulkā izrādot cieņu būt kopā ar Dabas Māti viņas lielajā sēru dienā.

Ja Jūsu organizētais pasākums ņemtu vērā mūsu minēto apstākli un tas kaut kādā veidā iekļautos Jūsu pasākuma programmā, tad mēs labprāt tai pievienotos.

Visu labu vēlot,

Baltu kluba Namamāte


On Tue, 13 Aug 2013 11:30:06 +0300, Āraiši wrote:
Labdien,

21. un 22. septembrī Āraišos uz Cēsīs norisināsies "Latgaļu vārda svētki".
Aicinām Jūs pieteikt savu dalību pasākumā! Sīkāka informācija pielikumā.

Dalībnieku kopām tiek plānots daļēji segt ceļa izdevumus. Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet!

Ar cieņu,
Agnese Ramata