Baltu kluba ielūgums

        Baltu klubs izsludina pirmo „Arfu, stīgu un seno mākslu” festivālu. Festivāls notiks Latvijā, Lādezerā un citās Latvijas vietās laikā no 2014. gada 2. līdz 8. augustam.

          „Arfu, stīgu un seno mākslu” festivāla mērķis ir atjaunot Baltu Kultūras mūzikas, dejas, vārda un amata mākslas. Atjaunot izpratni par mākslas sakrālo saturu, dabu un nozīmi Cilvēka dvēseles dzīvē.

         Aicināti piedalīties senās mūzikas, deju, vārda un amatu Mākslas glabātāji, kopēji un sakrālā satura zinātāji. Visi tie, kuri jūt kopību ar Baltu Kultūru tās Mākslā.

          Aicināti visi, kuri nes tautas dzīves, kultūras un darba Ideālus.

 

            Pieteikties un tuvākās ziņas var gūt sazinoties ar:

                        Baltu kluba Pūķi (Paulu) 29203261 vai philos@inbox.lv

                        Baltu kluba Namamāti (Daci) 26345854 vai namamāte@baltuklubs.lv

                        Baltu kluba Vēstnieku (Guntaru) 29441214 balti@baltuklubs.lv