"Tērvete varenākā Baltu pils 1281- 2011"Šā gada 13. un 14. augustā Tērvetē jau astoto gadu tiks svinēti starptautiskie Zemgaļu svētki, kas veltīti Zemgaļu dzīves veida iepazīšanai no sirmas senatnes līdz mūsdienām. Šā gada galvenā pasākuma tēma veltīta pašai Tērvetei - "Tērvete varenākā baltu pils 1281 - 2011". Katru gadu šie svētki popularizē aizvēsturisko Zemgales novadu un zemgaļu kultūru, vienlaikus demonstrējot arī citu reģionu paražas un atšķirīgās tradīcijas un kultūras.

Šajā vidē atbilstoši vēsturiskajai tradīcijai un savai kārtai, jau trešo gadu darbosies arī Baltu klubs. Pie savas telts (atstatus no seno laiku apmetnes un tirgiem) Baltu klubs sagaidīs viesus un Baltu garīgās kultūras pazinējus kā arī visus tos, kuri vēlas vairāk zināt par klubu, Baltu Garīgās kultūras vēsturi un Baltu Pasaules Ēku.

13. augustā ap 17:00 pie savas telts klubs sniegs muzikāli poētisku uzvedumu "Viņš, Viņa un Debesis". 14. augustā klubs demonstrēs Druīdu kārtu tērpus, stāstīs par tērpu detaļu un lietoto priekšmetu nozīmi, bet vēlāk dosies plašākā pastaigā pa Tērvetes dabas parku.


Visi gaiši aicināti un laipni lūgti!

Baltu kluba Namamāte